Studium

Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem je otevřena všem, kteří projeví o základní umělecké vzdělávání zájem a prokážou pro ně potřebné předpoklady, talent. Připravuje žáky jak k dalšímu studiu na uměleckých a pedagogických školách, tak pro amatérskou uměleckou činnost.

Organizace studia
Umělecké obory
Pedagogický sbor
Školní rok 2017/2018
Úplata za vzděláváni