Umělecké obory

Hudební obor

V hudebním oboru nabízíme:

  • hru na hudební nástroj: klavír, flétna (zobcová, příčná), kytara, housle,                                                   
  • sborový zpěv.

Žáci, kteří navštěvují hru na hudební nástroj, si své schopnosti a dovednosti dále prohlubují
v instrumentálních souborech. 

                 

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru se žáci seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami, postupy, materiály. Získávají hlubší náhled na okolní svět, na sebe sama a učí se jej výtvarně vyjádřit.