Úplata za vzdělávání

 

Výše úplaty na jedno pololetí

 

Předmět, obor částka
Hra na hudební nástroj 1 150 Kč
Sborový zpěv 450 Kč
Výtvarný obor 850 Kč

 

Způsob platby

a) v hotovosti

b) převodem z účtu (informace v ředitelně školy)